برگزاری دوره آموزشی

اندازه گیری مقاومت چاه ارت

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۵ کد : ۹۶۷۵ سمینارها
تعداد بازدید:۱۴۲۶
اندازه گیری مقاومت چاه ارت با پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا
اندازه گیری مقاومت چاه ارت

توسط پژوهشکده  انرژی دانشگاه کاشان
اجرای پروژه توسط مهندسین

مجرب
کار آزموده
متخصص

آیا می دانید؟؟؟
حفاظت و ایمنی جان انسان در مقابل برق گرفتگی
 وجلوگیری از آسیب وسایل، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
با احداث چاه اِرت امکان پذیر است!!!
تلفن:  55913281 (031) - 09136922385 
پست الکترونیکی: earth.well2018@gmail.com


نظر شما :