برگزاری دوره آموزشی

کارگاه آموزشی مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان تاسیسات برق ساختمان

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۰ کد : ۹۶۷۳ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۱۴۵۹
۶ ساعت آموزشی چهارشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۱۸ ۲۸م آذر، ۵م و ۱۲م دی ماه ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان تاسیسات برق ساختمان

نظر شما :