Color Style

Which theme color you want to use? Here are some predefined colors.

  • background
  • background
  • background

اخبار اخیر

آرشیو اخبار

پژوهشگاه نيرو در قالب طرح استاد با اساتيدي که در زمينه های مورد نیاز صنعت برق فعاليت دارند در قالب طرح هاي 5 ساله با ارائه پروپوزال اوليه و در صورت تاييد با عقد قرارداد  با آنها همكاري مي نمايد

دوره تخصصی "طراحی و بهره برداری ریزشبکه هوشمند" ویژه اساتید و متخصصین برق برگزار می کند.
مطابق سرفصل درس
Microgrid Design And Operation
در دانشگاه ایلینویز آمریکا
ارائه کننده: جناب آقای پرفسور محمد شاهیده پور
استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا
با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه Iillinois Institute of Technology